Stenssons Entreprenad
/

 

 

Om oss

Stenssons Entreprenad erbjuder helhetslösningar inom markentreprenader så som husgrunder, vägbyggnationer, dräneringar med mera. Vi lägger stort fokus på hög kvalitet i vårt arbete och har en kundorienterad inställning med nära kontakt till våra beställare. Vi värderar inte bara arbetsmiljön på företaget och våra jobb utan är även aktiva och jobbar med att minska vår miljöpåverkan. De flesta av våra maskiner är nu miljöanpassade och körs på miljöoljor och miljöbränsle.

Vi är certifierade enligt FR 2000 Standarden.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Standarden bygger på principerna i ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001 och innehåller krav på policy, mål och handlingsplaner, lagar och andra krav, marknad och försäljning, utveckling, inköp, produktion, leverans, interna revisioner, avvikelsehantering och förbättringar samt ledningens genomgång.

Företaget startades 2002 av Torbjörn Stensson. Från att ha börjat som enmansföretag, till en anställd 2005 så har företaget nu vuxit sig till ett glatt gäng på 17 anställda med kontor och egen verkstad i Torestorp. Vi samarbetar också med andra mindre lokala företag och är starka tillsammans.

Vi välkomnar er att kontakta oss gällande anbud, förfrågningar och andra ärenden på 070-308 08 61. Kontaktperson: Torbjörn Stensson